Historia i WOS

Historia i WOS

Portal nauczyciela historii i WOS

RODN "WOM" w Bielsku-Białej

AKTUALNOŚCI 

Wyniki konkursu plastyczno - historycznego      „Polskie Państwo Podziemne i Armia Krajowa w obrazie”

Dnia 16 listopada 2023 roku w RODN „WOM”  w Bielsku-Białej komisja w składzie: Wojciech Janusz, Dorota Babińska –Waluś, Elżbieta Szczypka, Andrzej Kowalczyk dokonała oceny nadesłanych prac plastycznych. Do konkursu wpłynęło 57 prac uczniów z 18 szkół podstawowych, klas VI-VIII, z obszaru Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej. Celem konkursu było szerzenie i kultywowanie pamięci o polskich dążeniach do niepodległości w czasie II wojny światowej. Organizatorem konkursu był Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej i Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej w Bielsku-Białej.

Przy ocenie prac komisja brała pod uwagę zgodność pracy z tematem (poprawność merytoryczna), walory artystyczne oraz kreatywność i oryginalność.

Zgodnie z regulaminem przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:

I miejsce

Joanna Holeksa – Szkoła Podstawowa nr1 im. G. Morcinka w Skoczowie

Wojciech Konieczny - Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Godziszce

II miejsce

Angelina Segut  -  Szkoła Podstawowa nr 1 w Wilkowicach

Amelia Turek - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach

III miejsce

Maja Lenart – Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Twardowskiego w Ślemieniu

Tymoteusz Hańderek  – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi w Łodygowicach

Zofia Bojdys – Zespół Szkolno -  Przedszkolny w Słotwinie

Wyróżnienie specjalne:

Karolina Byszkiewicz -  Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Godziszce

Wyróżnienia:

Daniel Pawłowski  - Szkoła Podstawowa nr 5 im. H. Kołłątaja w Żywcu

Julia Siwiec - Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustroniu

Karina Snitar - Szkoła Podstawowa nr 9 im. T. Kościuszki w Bielsku – Białej

Nadia Gaża - Szkoła Podstawowa w Wiśle Małej

Kacper Wardas - - Szkoła Podstawowa nr 3 w Ustroniu

Maria Rozmus - Zespół Szkolno -  Przedszkolny w Woli

Wiktor Krawiec - Szkoła Podstawowa nr 37 im. Gen. M. Zaruskiego w Bielsku – Białej

Karolina Krysta - Zespół Szkolno -  Przedszkolny w Zarzeczu

Martyna Wolak -  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Czechowicach - Dziedzicach

 

Wszystkim laureatom konkursu serdecznie gratulujemy. Informacja o terminie

podsumowania zostanie przekazana do szkół  mailowo i telefonicznie.

 


                                                                                                    

                                                                                                  ZAPROSZENIE !!!

        KONFERENCJA :Drogi do Niepodległości. Sprawa polska na arenie międzynarodowej w czasie I wojny światowej.

Tematyka:

1. Dlaczego podczas I wojny światowej pojawiła się szansa na odzyskanie niepodległości przez Polskę?

2. Państwa centralne wobec sprawy polskiej po zajęciu Królestwa Polskiego

3. Odezwa do Polaków Naczelnego Dowództwa niemieckich i antywęgierskich armii wschodnich z początku sierpnia 1914 r. i 1916 r.

4. Stosunek Ententy do sprawy polskiej.

5. Pierwsze Ośrodki władzy na ziemiach polskich.


Wykład wygłosi: Ryszard Mozgol 

Spotkanie na platformie ZOOM - 27.11. 2023 o godzinie 16


             

 W dniu 26. 20 2023r. odbyło się na platformie ZOOM pierwsze spotkanie sieci nauczycieli historii "Jak uczyć polsko - ukraińskiej historii" Na spotkaniu na którym dzięki łączom internetowym mogli być nauczyciele z Polski i z Ukrainy. Spotkanie prowadziła pani dr Maryna Kyryliuk pracownica naszego ośrodka  , która była również tłumaczem.  W pierwszej części pani Urszula Rukasz przedstawiła podstawę programową historii w naszym kraju wskazując na miejsca gdzie jest omawiana wspólna historia naszych krajów.  W drugiej część pan dr Ihor Nikolaiev przedstawił strukturę szkolnictwa ukraińskiego i stosowaną u nich podstawę programową. Następnie uzgodniono tematykę kolejnego spotkania. Zapraszmy do udziału w pracach sieci i włączenie się do dyskusji o edukacji polsko - ukraińskiej historii


             W dniu 23.10 2023 w siedzibie RODN WOM w Bielsku Białej odbyło się seminarium dla nauczycieli i uczniów , którego gościem był Beno Benczew pracownik IPN z Katowic. Prelegent przedstawił historię Polenlagrów na terenie Górnego Śląska. Następnie odbyła się projekcja filmu "Kinderlager Pogrzebin" w reżyserii Krzysztofa Korwin Piotrowskiego. Film wywarło ogromne wrażenie na zgromadzonych o czym świadczyła dyskusja.

                           


ZNANI NIEZNANI POLACY ŚWIATU

      W dniu 19.10 2023r pod patronatem RODN "WOM" w Bielsku Białej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. S. Szumca w Bielsku-Białej odbył się wykład prof. Hanny Krajewskiej dyrektor Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie. Temat wykładu to "Znani nieznani. Polacy światu" Do wykładu byłą dołączona wystawa poświęcona wybitnym a  mało znanym i niedocenianym Polakom , którzy zasłużyli się w historii wielu państw świata. Pani profesor wspaniale przedstawiła biografię kilku wybranych postaci. W szczególności skupiła się na osobach związanych z odkrywaniem i badaniem Syberii. Wystawę można zwiedzać w budynku Zespołu Szkół Kształcenia Rolniczego do 3.11.2023r.

                                                                                               ZAPRASZAMY !

     W poniedziałek 23.10.2023 o godzinie 13:00 w siedzibie WOM w Bielsku - Białej odbędzie się seminarium na temat:

"Obozy typu "Polenlager" na "Górnym Śląsku 1942 - 45. Światowe tło, regionalny kontekst, szkolna edukacja." 

W czasie seminarium przewidujemy następujące punkty programu


Omówienie wstępne problematyki filmu - Beno Benczew (pracownik Oddziałowego Archiwum IPN w Katowicach).

1. Ideologia III Rzeszy - Deportacje - Obozy Polenlager.

2. Projekcja filmu "Kinderlager Pogrzebin" w reżyserii Krzysztofa Korwin Piotrowskiego.

3. Bielsko, ziemia żywiecka - deportacje ludności.

4. Dyskusja- Pomysły i szanse dla edukacji.
ZAPRASZAMY!

          Konferencja przygotowana przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca oraz Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej. Spotkanie odbędzie się w czwartek o godzinie 13:00 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. S. Szumca w Bielsku-Białej (wjazd od ul. Lipnickiej) .

W programie:

1. Wykład "Znani nieznani. Polacy światu" - prof. Hanna Krajewska
(dyrektor Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie, koordynator wystawy)

2. Zwiedzanie wystawy: "Znani nieznani. Polacy światu". 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE :    
Wsparcie młodego nauczyciela historiiTematyka:

Jak zorganizować sobie warsztat pracy w różnych szkolnych realiach?

Jak skonstruować przedmiotowy system oceniania?

Jak motywować uczniów do poznawania historii?


Adresaci:

Nauczyciele historii, historii i teraźniejszości oraz wiedzy o społeczeństwie, o stażu pracy do 5 lat,
wszystkich typów szkół na obszarze: m. Bielsko-Biała, pow. bielski, cieszyński, pszczyński i żywieckiego


Miejsce

RODN WOM w Bielsku-Białej, ul. Legionów 25, sala 207

ZAPRASZAMY 

W rocznicę utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego RODN "WOM" w Bielsku-Białej oraz Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej
ogłasza konkurs plastyczny Polskie Państwo Podziemne i Armia Krajowa w obrazie

Prace można składać do [uwaga: aktualizacja terminu!] 13 listopada 2023 r. 

Konkurs jest adresowany do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych z terenu powiatów:
bielskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego, żywieckiego oraz z miasta Bielska-Białej.
Szczegóły konkursu w regulaminie (poniżej). 

Prosimy nauczycieli o zapoznanie uczniów z regulaminem konkursu i zapraszamy do udziału.

Do pobrania: regulamin konkursu wraz z załącznikami
(karta zgłoszenia pracy konkursowej, oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów ucznia niepełnoletniego).

Kontakt w sprawie konkursu Andrzej Kowalczyk,
e-mail: akowalczyk@wombb.edu.pl 

W dniu 25.09.2023 r. w siedzibie RODN "WOM" w Bielsku-Białej przy ul. Legionów 25 odbyła się konferencja Polskie Siły Zbrojne w czasie II wojny światowej - historia do odkrycia". 

W programie konferencji były wystąpienia trzech prelegentów z IPN/Oddziału w Katowicach.

W konferencji brała udział również młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych  naszego regionu. Wystąpienia prelegentów cieszyły się ogromnym zainteresowaniem a uczestnicy otrzymali materiały edukacyjne. 

Zachęcamy do śledzenia informacji o kolejnych konferencjach. 

Szanowni Państwo!


Serdecznie zapraszamy na konferencję 25.09.2023 pt. "Polskie Siły Zbrojne w czasie II wojny światowej - historia do odkrycia"

Konferencja odbędzie się w formie stacjonarnej, w RODN "WOM" w Bielsku-Białej, ul. Legionów 25. Początek konferencji o godz. 13.00. Zakończenie planowane jest na godz. 15.30. W programie: 

Zapisy tradycyjnie poprzez: 

https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=604542


Kontakt: 

W dniu 28 sierpnia odbyło się szkolenie
"Gry o tematyce historycznej na lekcjach" 


W czasie spotkania nauczyciele mogli się zapoznać z mechaniką takich gier jak "Timeline", "Magnaci" oraz "Bitwa Warszawska", jak również samodzielnie w nie zagrać.

Prowadzący zajęcia przedstawił swoje doświadczenia w użyciu gier w pracy z uczniami i pozytywne efekty edukacyjne jakie dzięki nim osiąga.